Sídlo

Ponúkame Vám umiestniť sídlo Vašej spoločnosti na našej adrese, kde Vám môžeme prenajať aj iba na niekoľko hodín:

- kanceláriu,
- malú rokovaciu miestnosť (6 osôb),
- štýlovo zariadenú veľkú rokovaciu miestnosť (10 osôb) s projektorom a flichartom,
- administratívne služby (kopírovanie, preberanie pošty a pod.).

Hrdo podporujeme:

NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU

LUXOR
- pri výstavbe a údržbe detského ihriska,
- pri podujatiach pre deti.

www.facebook.com/LuxorSenica