naši klienti sú v pohode

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a pracovného práva. Vlastníme a riadime úspešné obchodné spoločnosti a tak naše znalosti s praktickými skúsenosťami pomôžu i Vám.

LUXOR

- zastupovanie v súdnom konaní,
- právo obchodných spoločností,
- hospodárska súťaž,
- vyhotovovanie zmlúv,
- revízia zmlúv,
- rodinné právo
- pracovné právo,

LUXOR