Právnici

 

JUDr. Agata Džačovská

Last will and testament

advokátka

štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

advokát

štúdium: Trnavská univerzita v Trnave

Hrdo podporujeme:

NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU

LUXOR
- pri výstavbe a údržbe detského ihriska,
- pri podujatiach pre deti.

www.facebook.com/LuxorSenica