Spolupráca

V priebehu našej činnosti a v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku pre našich klientov spolupracujeme s rôznymi odborníkmi:

 

  • súdnymi znalcami napr. z odborov stavebníctva a nehnuteľností, dopravy, financií, zdravotníctva,
  • súdnymi prekladateľmi,
  • správcami konkurznej podstaty, likvidátormi,
  • audítormi a daňovými poradcami,
  • notármi,
  • exekútormi,
  • finančnými analytikmi a poradcami,
  • sociálnymi pracovníkmi.
Hrdo podporujeme:

NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU

LUXOR
- pri výstavbe a údržbe detského ihriska,
- pri podujatiach pre deti.

www.facebook.com/LuxorSenica