Linky

Ministerstvo spravodlivosti SR - www.justice.gov.sk

Ministerstvo financií SR - www.finance.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR - www.minv.sk

 

Úrad vlády SR - www.vlada.gov.sk

Národská rada SR - www.nrsr.sk

 

Obchodný register - www.orsk.sk

Živnostenský register - www.zrsr.sk

Register neziskových organizácií - portal.ives.sk/registre/startrno.do

Register občianskych združení – portal.ives.sk/registre/startoz.do

 

Ústavný súd SR - www.concourt.sk

Najvyšší súd SR - www.nssr.gov.sk

Generálna prokuratúra SR - www.genpro.gov.sk

Špecializovaný trestný súd - www.specialnysud.sk

Hrdo podporujeme:

NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU

LUXOR
- pri výstavbe a údržbe detského ihriska,
- pri podujatiach pre deti.

www.facebook.com/LuxorSenica